3'lü sorumluluk

Üçlü Sorumluluk® (Responsible Care®) küresel kimya endüstrisinin, yasalara veya mevzuata uygunluğun ötesinde, gönüllü bir girişim, taahhüt programıdır.

Üçlü sorumluluk®, firmalara, ulusal kimya derneklerine ve  paydaşlarına;

 • Çevre, sağlık, güvenlik, bilgi, performans, proses-(yeşil üretim) teknolojilerini, ürünlerinin yaşam döngüsü içerisinde, insan sağlığı ve çevreye zararlarını engellemek için sürekli gelişim göstermeyi
 • Kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını ve atıkların minimize edilmesini ( kaynak verimliliğini & Döngüsel Ekonomiyi)
 • Devlet kurumları ve organizasyonlarla, etkili regülasyon (yasal mevzuat) ve standartların geliştirilmesi ve yürürlüğe konulması konusunda işbirliği yapılmasını,
taahhüt eder.Üçlü Sorumluluk® (Responsible Care®) Avrupa seviyesinde Avrupa Kimya Endüstri Konseyi (CEFIC) ve küresel seviyede Uluslararası Kimya Dernekleri Birliği (ICCA) tarafından desteklenir ve süreklilikleri geliştirilir.Üçlü Sorumluluk® (Responsible Care®), Kimya Sanayi tarafından tüm dünyada çalışan sağlığı, teknik emniyet ve çevre koruma, enerji verimliliği, kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik konularında uygulanmakta olan bir taahhüt programıdır. Bu program, 1984’de Kanada’da başlatılmış olup, 1989’da Avrupa’ya gelmiştir. Ülkemizde ise, 1993 yılından itibaren Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin (TKSD) koordinasyonluğunda uygulamaya konulmuştur.   

ÜÇLÜ SORUMLULUK UYGULAMASININ 8 TEMEL İLKESİ

 • TAAHHÜT: Kurulusun üst yönetimi tarafından Üçlü Sorumluluk’un yol gösterici kurallarına uyulacağının imzalanarak taahhüt edilmesi
 • UYGULAMA KURALLARI VE UYGULAMA KILAVUZU: Kuruluşlara taahhütlerini yerine getirebilmeleri açısından yol gösterici uygulama kuralları ve uygulama kılavuzu
 • PERFORMANS KRITERLERI: Ölçülmesi mümkün olan alanlarda sürekli iyileşmenin izlenebilmesi için performans kriterleri geliştirilmesi
 • İLETİŞİM: Çevre-Sağlık-Güvenlik konularında kuruluş içi ve dışındaki ilgili taraflarla sürekli iletişim
 • BİLGİ PAYLAŞIMI: Kuruluşların tecrübe, uygulama ve bilgi birikimlerini paylaşabilecekleri seminer, toplantı, vb. faaliyetler
 • LOGO: Ulusal programı tanımlayan ve Üçlü Sorumluluk kavramı ile uyumlu bir logo oluşturulması
 • KATILIM: Tüm kuruluşların Üçlü Sorumluluk taahhüt etmesi için yöntemler aranması
 • DOGRULAMA/VERIFIKASYON: Üçlü Sorumluluk’un ölçülebilir bileşenlerinin yerinde gözlenmesi